Zajímavé stránky o zaniklých osadách v regionu

O zaniklých středověkých vesnicích v našem regionu sestavil vynikající webové stránky Martin Musil z Blanska. Všem zájemcům doporučujeme navštívit: http://skokan.kvalitne.cz/ZSO/UvodZSO1.htm.

 
Úlohou těchto stránek je popis historie a dávného života dnes již zaniklých vesnic od 13. stol. i nastínění období minulých. Popis je seřazen od jejich vzniku až po zánik a přiblížení jejich dnešního výzkumu především pomocí histororickogeografického a archeologického průzkumu.

Stránky popisují existenci osad vzestupně od historického období, od počátku zemědělské expanze ve13. stol., popisu kolonizace našich krajin, změny krajiny, mýcení lesů, s tím spojenými ekologickými dopady, život na vesnici, vzhled celých vesnic i detailní popis usedlostí a plužin (polí), společenské poměry středověku a život na středověké vesnici, středověké zemědělství, způsob obdělávání polí a jejich tvar - druhy pěstovaných plodin, hospodářských zvířat, popis a obrázky středověké keramiky a nástrojů apod.
Popisují následné krize feudalizmu ve 14. a 15. stol., která se značně podílela na zániku vesnic, vyvrcholení krize husitskými válkami za kterých zanikla i velká část vesnic na Drahanské vrchovině.
Následuje popis dnešních způsobů výzkumu zaniklých osad a plužin, jejich lokalizace v terénu mezi dodnes existujícími vesnicemi, vzhled terénních pozůstatků po zaniklých usedlostech, plužinách a cestách.
Informace o životě a výzkumu ZSO završuje stránka různých zajímavostí k danému tématu a soupis použité literatury.
Vyvrcholením stránek je pak detailní popis jednotlivých zaniklých vesnic na Drahanské vrchovině, především v oblasti severní části Moravského krasu. Jako první je uvedena mapa s celkovým přehledem ZSO. Následují jednotlivé ZSO, které jsou řazeny podle abecedy a jsou doplněny detailními mapkami poloh a půdorysů zaniklých vsí.

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design