Vyhlašujeme 6. výzvu k předkládání žádostí v rámci realizace SPL

Místní akční skupina MAS Moravský kras o.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader „Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský kras“ schváleným Státním zemědělským intervenčním fondem v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.1.1. Místní akční skupina a opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 6. výzvu pro žadatele k předkládání projektů

Termín vyhlášení výzvy: 18. července 2011

Termín příjmu žádostí: Od 5. září 2011 do 9. září 2011 do 16 hodin v termínech uvedených jako úřední dny.

Místo podání žádostí: Kancelář MAS Moravský kras o.s., Sloup 221, 679 13

Územní vymezení: Žadatelé mohou předkládat projekty pouze pokud mají místo bydliště, sídlo, nebo provozovnu na katastrálním území obcí Březina, Bukovina, Bukovinka, Habrůvka, Holštejn, Hostěnice, Jedovnice, Kotvrdovice, Krasová, Křtiny, Kulířov, Kuničky, Lipovec, Němčice, Olomučany, Ostrov u Macochy, Rájec-Jestřebí, Rudice, Senetářov, Sloup, Spešov, Šošůvka, Vavřinec, Vilémovice, Vysočany, Žďár,Petrovice, Drnovice, Ježkovice, Krásensko, Luleč, Nemojany, Nové Sady, Olšany, Podomí, Račice-Pístovice, Ruprechtov, Studnice, Bousín, Buková, Drahany, Malé Hradisko, Niva, Otinoves, Protivanov, Rozstání, Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Kanice, Ochoz u Brna, Řícmanice, Bořitov, Černá Hora, Malá Lhota, Žernovník.

Výše alokace na 6. výzvu: cca 9 000 000,- Kč (částka, která je pro 6. výzvu k dispozici k rozdělení pro projekty žadatelů). Žadatelé mohou předkládat v 6. výzvě své projekty v rámci Fiche 2,3,5,8 a 9.

V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci.

Další podrobnosti k výzvě naleznete zde.

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design