MAS Moravský kras o.s. vyhlašuje 7. výzvu k předkládání projektů

Místní akční skupina MAS Moravský kras o.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader „Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský kras“ schváleným Státním zemědělským intervenčním fondem v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření IV.1.1. Místní akční skupina a opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
7. výzvu pro žadatele k předkládání projektů v rámci 16. kola příjmu projektů
Programu rozvoje venkova ČR


Termín vyhlášení výzvy: 12. dubna 2012

Kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR: Výzva se vyhlašuje pro 16. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR

Termín příjmu žádostí: Od 14. května 2012 do 18. května 2012 do 16 hodin v termínech uvedených jako úřední dny.

Místo podání žádostí: kancelář MAS Moravský kras o.s., Sloup 221, 679 13

Územní vymezení: Žadatelé mohou předkládat projekty kterých místo realizace je na území obcí Březina, Bukovina, Bukovinka, Habrůvka, Holštejn, Hostěnice, Jedovnice, Kotvrdovice, Krasová, Křtiny, Kulířov, Kuničky, Lipovec, Lubě, Němčice, Olomučany, Ostrov u Macochy, Rájec-Jestřebí, Rudice, Senetářov, Sloup, Spešov, Šošůvka, Vavřinec, Vilémovice, Vysočany, Žďár, Petrovice, Drnovice, Ježkovice, Krásensko, Luleč, Nemojany, Nové Sady, Olšany, Podomí, Račice-Pístovice, Ruprechtov, Studnice, Bousín, Buková, Drahany, Malé Hradisko, Niva, Otinoves, Protivanov, Rozstání, Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Kanice, Ochoz u Brna, Řícmanice, Bořitov, Černá Hora, Malá Lhota, Žernovník.

Výše alokace na 7. výzvu: 12 345 214,- Kč (částka, která je pro 7. výzvu k dispozici k rozdělení pro projekty žadatelů). Žadatelé mohou předkládat v 7. výzvě své projekty v rámci Fiche 2,3,5,6,7 a 9. V jednom kole příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci.

Podrobnosti k výzvě naleznete zde.

2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design