DSO Moravský kras

Zde najdete informace o svazku celkem 26 obcí, městysů a měst s názvem Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras, založeného v roce 1999. Tento mikroregion zaujímá polohu severovýchodně od města Brna, z větší části na území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Níže jsou postupně umisťované informace o životě obyvatel regionu známého především díky propasti Macocha a čtyřem veřejnosti přístupným jeskyním. Ambicí tohoto regionu je však snaha nabídnou jeho návštěvníkům daleko více možností k relaxaci a odpočinku.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení
V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamujeme, že níže uvedené dokumenty naleznete vždy do 30ti dnů od schválení na valné hromadě spolku na internetových stránkách Spolku pro rozvoj venkova MK

http://www.spolekmoravskykras.cz/dso-moravsky-kras/rozpocet/

V listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu v Kotvrdovicích


Dokumenty:

- Schválený rozpočet spolku
- Schválená rozpočtová opatření
- Schválený rozpočtový výhled
- Schválený závěrečný účet
 

Zápisy ze schůzí předsednictva Spolku
Zde najdete zápisy ze schůzí předsednictva Spolku.
Kontrolní komise Spolku pro rozvoj venkova MK
Složení Kontrolní komise Spolku pro rozvoj venkova MK.
Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras
Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras.
Složení předsednictva Spolku
Zde najdete složení předsednictva Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras, které bylo schválené na valné hromadě konané dne 25.ledna 2007.
 
2006 - 2009 © Spolek pro rozvoj venkova Moravský Kras Webdesign: KP-Design